MoD - Medvetenhet och Drivkraft

Välkommen till MoD – plattformen som gör personlig utveckling tillgänglig för alla, 24/7.

Klicka på respektive titel för att komma till just den delen av plattformen.

Här hittar du 2-15 minuter långa filmer inom följande 3 kategorier:

  1. Inspiration
  2. Coaching
  3. Kunskap

Inspiration är till för när du vill ha lite pepp och positiva ord. När dagen känns ovanligt lång och du behöver höra att någon säger att de tror på dig. Någon som påminner dig att även den längsta dagen har ett slut och att morgondagen kan vara ljusare.

Coaching är när du vill få en tankeställare. I dessa filmer kommer du få en höra ett påstående följt utav en fråga. Denna frågan är tänkt att reflektera kring för att hitta dina svar på frågan. Det är också frågor du kan använda i diskussion med t.ex. chef eller kollegor.

Det största värdet av de här filmerna får du om du efter att tittat på en film faktiskt sätter dig ner och reflekterar över frågorna som ställs. Det är DINA svar på frågorna som är det värdefulla.

Kunskap tar upp olika beteendevetenskapliga fenomen (e.g. psykologi och sociologi). Syftet är att ge dig insikter i vad forskningen visat och genom det öka förståelse för vilket sätt din hjärna jobbar med dig, eller mot dig.

Här kan du hitta dokument som beskriver olika typer av Verktyg för att hjälpa dig på arbetet och i privatlivet. Det är metoder, tekniker och tankesätt som t.ex. kan skapa rörelse, utforska motivation, återhämta dig.

En disclaimer: Eftersom du är unik som människa är det inte säkert att beskrivningen av verktyget passar just dig. Våga därför skruva på och modifiera verktygen så DU får ut bästa effekten.

Står det ”gör X på morgonen” och du är en kvällsmänniska – gör det på kvällen!

Står det ”gör det varje dag” och du inte orkar/vill – gör så många dagar du tycker passar för dig!

Det finns inga ”One-size-fits-all” verktyg, så utgå från verktyget i sin ”grundform” och sen våga göra det till ditt.

Här kommer det regelbundet att laddas upp artiklar från olika källor för dig att ta del av.

Syftet är att både hålla dig ajour med vad som uppmärksammas ute i omvärlden och ge dig material att reflektera kring.