Bloggen

Denna bloggen förvaltas av vår coach Simon Lundegard som delar med sig av sin kunskap, tankar och insikter.

Syftet med bloggen är att hjälpa dig genom att ge dig nya tankar och sätt att se på din vardag. Om du gör som du alltid har gjort kommer du få samma resultat som du alltid har fått.

Syftet är också att inspirera dig som läser att själv våga utmana dig på din egna personliga resa!