Vad är coaching?

Coaching bygger på två principer:

  1. Du som klient har alla svar på dina utmaningar och ibland behövs bara lite hjälp för att hitta dem
  2. Ta stora mål och bryta ner i mindre handlingar för att hela tiden röra dig framåt mot din målbild

Coaching-processen kan visualiseras i bilden nedan.

Lyssna på nedan film för att höra vår coach Simon beskriva coaching-processen ytterligare

Spela videoklipp