Varför coaching?

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att öka engagemang och välmående hos era medarbetare. Genom att erbjuda möjligheten till individuella samtal kommer medarbetarna även öka sina prestationer och frigöra mer potential.  

Det har gjorts en metaanalys* vid Amsterdams universitet där 107 forskningsstudier, varav 18 har dragits av som särskilt avgörande. Resultatet visar att:

Coachingen har avgörande positiva effekter på alla dessa parametrar

  1. Måluppfyllelse – 74% ökning
  2. Prestanda – 60% ökning
  3. Attityder och arbetssätt – 54% ökar
  4. Trivsel – 46% ökning
  5. Justering och spänningstolerans – 43% ökning

Några ytterligare resultat som coaching och coaching ledarskap upprättat genom forskning är:

  • Ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll
  • Lägre stressnivåer
  • Ökning av innovativ och problemlösande kapacitet
  • Personlig prestationsökning

Studien formulerar det som att frågan är redo att flytta från ”Fungerar det?” till ”Hur fungerar det?”. Det är alltså inte längre en fråga om det funkar, för det gör det.

Vem vet vad ert företag skulle kunna uppnå om ni vågade ta en chans att testa något nytt?

Kontakta mig så bokar vi in ett möte där jag svarar på alla era frågor och där vi kan börja diskutera hur den bästa lösningen ser ut hos just er!

*) Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 1-18 (synopsis).