Kompetensutveckling 2.0

Vad innebär kompetensutveckling 2.0?

Kompetensutveckling 2.0 handlar om att lägga till ytterligare en dimension, nämligen individen bakom sakkunskapen.

Min upplevelse när jag hör företag prata om kompetensutveckling är att den är fokuserad på att utöka sakkunskapen hos de anställda inom det området de jobbar med. Anställda skickas på kurser för att:

  • Lära sig de senaste förändringarna i regelverken kring avtal och arbetsmiljö
  • Öka sin kompetens inom JAVA, C++, säljteknik, LEAN, Agila arbetsmetoder etc
Jag säger inte att det är fel att göra detta, men jag menar på att det inte är tillräckligt. Det behöver ske lika mycket, om inte mer, kompetensutveckling inom personlig utveckling av själva individen.
 
Varför behöver vi fokusera mer på individen? Svaret på den frågan är att det är skillnad på att ha kunskap, och att kunna använda kunskapen. Bara för att vi vet vad vi kan eller borde göra så betyder det absolut inte att vi gör det, och anledningarna kan vara många.
 
  • Vi kan vara konflikträdda vilket gör att vi inte vågar säga emot fast vi med vår sakkunskap vet vi har rätt av rädsla för att bli ifrågasatt
  • Vi kan vara omotiverade eller oengagerade så trots att vi lärt oss ett nytt verktyg för att förbättra våra processer känner vi ingen energi att driva en förändring
  •  Vi kan vara rädda för att ta plats och göra vår röst hörd vilket gör att vi inte vågar lyfta fram våra idéer vi fått genom den senaste kursen vi åkte på.
Vi lever i en informationsvärld där allt vi vill veta är några få klick bort. Att få tag i sakkunskap och att hitta fakta är inte längre den stora utmaningen. Utmaningen idag handlar istället om att frigöra potentialen hos sina medarbetare genom att övervinna sina inre hinder som håller de tillbaka från att använda all sakkunskap de redan har! 
 
Ett konkret exempel från mitt eget liv är att i ett tidigare jobb arbetade jag med att granska och kvalitetssäkra läkemedelsdokumentation. Det ingick med andra ord i jobbet att berätta för folk att de gjort inte var bra nog och be de åtgärda det. Oavsett hur rätt jag visste att jag hade, och även fast jag kunde peka på den exakta lag-paragrafen som bevisade det, fick jag en klump i magen när jag skulle göra det. Jag kunde må dåligt en hel dag över vetskapen att på eftermiddagen skulle jag ta ett möte med Kalle och poängtera de brister jag hittat i hans dokumentation. Ingen sakkunskap i världen hade kunnat göra mig tryggare utan här hade kompetensutveckling 2.0 varit en bättre lösning.
 
Är ni redo att våga satsa på en ny typ av kompetensutveckling? Kontakta mig så bokar vi in ett möte där vi diskuterar era behov och hur vi kan skapa mest värde för er.