CliftonStrengths Assessment

CliftonStrengths Assessment är ett verktyg framtaget av organisationen Gallup där fokus ligger på att utveckla och förbättra våra styrkor för att det är då vi kan uppnå extraordinära resultat. Verktyget kom till då grundaren Don Clifton ställde sig frågan: ”Vad skulle hända om vi fokuserade på vad människor gör bra istället för att fixera vid det de gör dåligt?”

Under fler decennier studerande han prestation och framgång. All denna data är det som nu ligger till grund för verktyget CliftonStrengths Assessment som över 27 miljoner människor idag gjort världen över.

Syftet med verktyget är att identifiera dina talanger. Talang definieras som naturligt återkommande tankar, känslor och beteenden hos dig. Det är saker du gör nästan undermedvetet med goda resultat varje gång. Det kan t.ex. vara:

  • Du är naturligt bra på att initiera kontakt med nya människor
  • Du är naturligt bra på att inkludera människor som hamnat utanför
  • Du är naturligt bra på att snabbt komma igång och gå från tanke till handling
  • Du är naturligt bra på att ta beslut och hantera konflikter

Alla dessa exempel är talanger som för vissa är självklar medan andra blir trötta bara av att tänka på det.

När vi sedan identifierat våra talanger så är nästa steg att fokusera på dessa för att skapa verktyg i form av våra styrkor vi kan använda. Det är precis på samma sätt som att en fotbollsspelare som visar talang i unga år blir inte stjärnspelare om hen inte investerar tid och energi i att utveckla sin talang – och exakt så är det här också.

Den data Gallup sedan samlat in världen över inom en bred bas av branscher visar på att det finns många fördelar med att applicera ett styrkebaserat fokus, bland annat:

  • Människor är 6x troligare att vara engagerade i sina jobb
  • Människor är 3x troligare att rapportera en nivå av livskvalité som är utmärkt
  • Människor är 6x troligare att hålla med påståendet att de har möjlighet varje dag att göra det de gör bäst för att kunna skapa störst värde

Verktyget kan både användas på individnivå och även på teamnivå för att identifiera hur varje person kan bidra på bästa sätt i gruppen. Det är också ett verktyg för chefer att kunna använda sina medarbetares styrkor på ett optimalt sätt.

Vill du veta mer så kontakta oss så ska vi ge dig ytterligare information och svara på alla dina frågor!

För att se vår coach Simons personliga rapport så klicka på knappen nedan för att se vad verktyget innebär.

Du kan också läsa ytterligare exempel på vad ditt företag kan tjäna på att implementera styrkebaserad utveckling och vinsterna med det via knappen nedan.

Avslutningsvis kan du även även ta del av ytterligare information genom att lyssna på vår coach Simon berätta om verktyget.