Nyhetsbrev: Dina personliga kompetenser

             Dina personliga kompetenser

Du som läser detta har troligen flera roller. Anställd, son/dotter, partner, styrelsemedlem osv. Den rollen som vi ska fokusera på här i detta nyhetsbrevet är rollen som Anställd, och sen kan samma överföras på dina andra roller.

Som Anställd har du en roll: Chef, Controller, Utvecklare, Säljare. För att klara dig behöver du ha roll-kompetens, det vill säga kompetens som krävs för att kunna utföra rollen.

Det många företag, och även individer själva, glömmer bort är de personliga kompetenser. Det är nämligen så att vi alla har olika sätt att tänka, känna och bete oss vilket innebär att vi alla har olika sätt hur vi på bästa sätt löser problem och utmaningar.

Hur länkar de här två olika kompetenserna ihop? Roll-kompetensen kan liknas med ”Vad” som ska göras. Det är minimum som krävs för att klara sig.

 • Kod ska skrivas i C++.
 • Bokföringen ska registreras i enlighet med lagar och krav.
 • Produkter eller tjänster ska säljas.

Det som blir ett nödvändigt komplement är den personliga kompetens som kan liknas vid ”Hur” du gör saker.

 • Jag skriver kod bäst när jag får göra det med någon.
 • Min bokföring blir alltid bäst när jag lägger upp en plan innan jag börjar.
 • Jag säljer bäst genom att måla upp en levande vision för kunden i samtalet av hur vår produkt löser deras problem.

Våra personliga kompetenser kan liknas vid våra verktyg som vi kan plocka fram när vi behöver. Olika verktyg är dessutom bra på olika saker och vid olika tillfällen.

Det finns inte heller en universell verktygslåda utan den ser olika ut för varje individ. Därför behöver vi identifiera, utforska och utveckla våra egna verktyg.

Har du koll på din verktygslåda?

Veckans utmaning handlar om att börja bli uppmärksam på dina personliga kompetenser. Det kan du göra på två olika sätt:

1. Stanna upp och tänk efter: Vad är något jag gör, tänker eller känner som gör att jag lyckas väl?

 • Jag är alltid den som följer upp utestående aktiviteter så inget trillar mellan stolarna.
 • Jag ser till att alla får komma till tals under möten så alla röster blir hörda.
 • Jag är grym i början av projekt när vi ska starta nya saker för jag vågar ta klivet och prova!
 • Jag älskar att lära mig nya saker så jag tar snabbt in ny information som jag sedan delger övriga i gruppen så alla hänger med i förändringarna.

2. Vad är det andra kommer till mig för att få hjälp med?

 • Åh Lisa du är så detaljfokuserad, kan du korrekturläsa min text?
 • Kalle, jag behöver en idéspruta och du är så grym på det – vad är tre idéer du spontant får kring detta?
 • Jag tar alltid i lite mer efter ett av dina pep-talks Sofia! Du är en riktigt energikälla som smittar av sig!

Allt eftersom du lär dig vad dina personliga kompetenser är så försök hitta så många tillfällen som möjligt att använda dem. Vår största potential ligger inte att utveckla det vi är dåliga på, utan att förstärka det vi redan är grymma på!

Bonusövning: Du kan också hjälpa andra inse sina personliga kompetenser genom att dela med dig av vad det är DU uppskattar hos dem. Vad är det de gör exceptionellt bra som du uppskattar och ber om hjälp med?

Som alltid, kom ihåg att den bästa aktiviteten är den som blir utförd så anpassa gärna utmaningen så den blir så bra som möjligt för dig ifall ovan förslag inte alls passar.

Det viktigaste med alla utmaningar du får är att du gör det till din grej. Att du hittar det sättet som fungerar för just dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *