5 områden för välmående

Organisationen Gallup har identifierat 5 områden som är viktiga för vårt välmående:

  • Jobb – Du gillar vad du gör varje dag
  • Socialt – Du har meningsfulla vänskaper i ditt liv
  • Finansiellt – Du hanterar dina pengar väl och känner ekonomisk trygghet
  • Fysiskt – Du har energi att få gjort det du vill göra
  • Samhälle (Community) – Du gillar vart du bor, känner dig trygg och kan ge tillbaka till samhället

Den största faktorn som de kunde se bidrog till välmående var “Jobb”, vilket för mig skickar en tydlig signal hur viktigt det är att vi trivs på vårt jobb och att vi som arbetsgivare fokuserar på att skapa miljöer där medarbetarna trivs.

Områdena är dock ackumulativa, det vill säga att ju fler områden du mår bättre inom desto större blir effekten. 

De såg också att störst totala känsla av välmående uppstod när deltagarna i undersökningen hade jämt fördelat över alla områden.

Om du skulle placera ut 100 enheter fördelat mellan dessa fem områden, hur skulle det se ut? Har du en jämn fördelning eller finns det områden som “släpar efter”?

Om du har något som släpar efter, vad kan du göra för att öka ditt välmående inom det området och på så sätt öka det netto-välmående du känner?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *