Vad är rädsla?

Vi har alla någon gång i vårt liv känt rädsla av mer eller mindre intensitet och har därmed olika associationer till hur rädsla upplevs. Vad är då rädsla rent objektivt?

Som jag skrev i ett tidigare inlägg (“Varför är vi rädda”) så är syftet med vår rädsla att hålla oss vid liv. Genom att vara rädda och försiktiga ökar våra chanser att överleva, vilket är bra. Däremot är det mindre bra när det hindrar oss från att göra något vi längtar efter, och som egentligen inte är farligt.

Rädsla är en uppsättning reaktioner som sker i din kropp i syfte att förbereda dig för att antingen slåss mot ett hot eller att fly. Det finns också ett tredje alternativ vilket är att spela död vilket sker när vi blir så rädda att vi fullständigt paralyseras.

I vår hjärna finns det en del som heter “Amygdala” vilket även är känt som vårt rädslo-centrum (Fear center). Amygdalan har flera funktioner, men hantering av rädsla är det den är mest känd för.

När vår amygdala uppfattar att vi är i en ny och potentiellt hotfull situation kommer den starta en kedjereaktion i oss för att ge oss bästa förutsättningarna att överleva.

Så vad händer med oss rent fysiskt när vi blir rädda?

 • Vi ökar mängden adrenalin i vår kropp
  • Ökad puls
  • Ökad andning (mer syre)
  • Ökad svettning
  • Utökat blodflöde till musklerna
  • Högre smärttröskel
  • Ökad medvetenhet om din omgivning
 • Vi ökar mängden kortisol i vår kropp
  • Ökar blodsockernivå
  • Stänger av icke-nödvändiga system (ex matsmältning)

Allt detta kommer ske, oavsett om du försöker fly från en mördare, hålla ett bröllopstal framför 70 gäster eller när du ska testa att gå på en danskurs fast du inte tycker du kan dansa alls.

Varför är det viktigt att förstå vad som händer i oss när vi blir rädda? Jo, för det är inte något vi kan kontrollera utan det sker omedelbart och omedvetet. Genom att förstå detta kan vi börja inse att ökad puls, snabbare andning och ökad svettningar inte är ett tecken på att något nödvändigtvis är fel för oss. Det är bara ett tecken på är att vi är rädda.

Som du kommer lära dig om du fortsätter läsa på bloggen är rädsla inget farligt utan något vi kan utmana och övervinna!

Våga, Vägra, Rädsla! 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *