Är coaching värdefullt?

Vad är egentligen coaching? Coaching bygger på en fullständig tillit till att varje individ har svaren på sina egna frågor inom sig. Det klienten kan behöva hjälpa med är att hitta dem själv.

Det finns ingen annan som vet vad just du behöver förutom du själv. Din kompis kan ge dig massa råd och tips, men vad spelar det för roll om du inte tycker något av det passar dig? 

I ett coachingsamtal arbetar jag som coach med bland annat effektfulla frågor där målet är att hjälpa dig tänka på ett nytt sätt som låser upp idéer du inte haft annars. Vi är också mer angelägna om att utföra idéer och förslag som kommer från oss själva än externa förslag från andra. Detta ökar chansen att göra övergången från tanke till handling.

Det är omöjligt för oss att ställa frågor till oss själva när vi inte ens vet vad för fråga vi borde ställa. Det är också svårt att se våra mönster och beteenden eftersom det för oss kan bli en objektiv sanning som inte går att ändra på, fast det i själva verket inte alls är så. Det är här coaching kommer in som ett kraftfullt verktyg.

Nu är det naturligt att ställa sig frågan: “Men funkar verkligen coaching?”

Det har gjorts en metaanalys* vid Amsterdams universitet där 107 forskningsstudier, varav 18 har dragits av som särskilt avgörande. Resultatet visar att:

Coachingen har avgörande positiva effekter på alla dessa parametrar

  1. Måluppfyllelse – 74% ökning
  2. Prestanda – 60% ökning
  3. Attityder och arbetssätt – 54% ökar
  4. Trivsel – 46% ökning
  5. Justering och spänningstolerans – 43% ökning

Några ytterligare resultat som coaching och coaching ledarskap upprättat genom forskning är:

  • Ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll
  • Lägre stressnivåer
  • Ökning av innovativ och problemlösande kapacitet
  • Personlig prestationsökning

Studien formulerar det som att frågan är redo att flytta från ”Fungerar det?” till ”Hur fungerar det?”. Det är alltså inte längre en fråga om det funkar, för det gör det.

Svaret på frågan “Är coaching värdefullt?” är alltså – Ja!

*En metaanalys är en statistisk sammanställning av resultat från tidigare utförda studier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *